Dit vraagt om een next level cyber security plan.

Cyber criminaliteit neemt drastisch toe.

Cyber Crime loont vandaar dat de complexiteit van cyber aanvallen in rap tempo toenemen.  Voor bedrijven zijn de gevolgen van zo'n inbraak vaak groot, ze lijden niet alleen financiële -, maar ook vertrouwens- en imagoschade. Momenteel maken veel bedrijven gebruik van een aantal van elkaar losstaande oplossingen voor hun cyber security, zoals eindpunt beveiliging (EDR) en next generation anti-virus (NGAV). 

De uitdaging is om cyber aanvallen welke de eerste lijns beveiliging hebben weten te omzeilen zo snel mogelijk op te sporten. Hierbij is een goede communicatie tussen beveiligings-oplossingen crusiaal. 

Zichtbaarheid

Zichtbaarheid van uw gehele omgeving en het begrijpen van de context van de data is de eerste stap in het next level verdedigingsstrategie.

Helicopterview

Losstaande cyber security oplossingen biedt Cyber Criminelen kansen.

De  huidige cyber aanvallen zijn vooral gericht op het omzeilen van eerste lijns beveiligingen. Het niet met elkaar communiceren van losstaande oplossingen biedt cyber criminelen kansen. Cyber criminelen zetten zogenaamde "Stealthy Attacks" in om deze eerste lijns beveiligingen te omzeilen. Daarnaast nemen het aantal bedreigingen toe, waardoor security specialisten steeds meer tijd kwijt aan het beoordelen van alle dreigingsmeldingen waardoor ze vaak door de bomen het bos niet meer zien. Wanneer een bedreiging ontdekt is daarna het onderzoeken en oplossen van deze dreigingen vaak een tijdrovende taak. De uiteindelijke kosten van cyber security lopen bij veel bedrijven daarom flink op. Alles bij elkaar vraagt  cyber security bij veel bedrijven om een innovatieve verdedigingsstrategie.

Wanneer gebruikt gemaakt wordt van alle cyber security beveiliging binnen 1 platform kunnen alle signalen te samen een helicopterview vormen waarbij de totale context van deze signalen inzicht geven in de 

XDR Extended Detection and Response 

Cyber Criminelen hebben al uw zwakheden  zeker in beeld!

Vissen small.png

!!!

DE COMPLEXITEIT VAN CYBER SECURITY EEN STEEDS GROTER PROBLEEM VOOR VEEL BEDRIJVEN

STIJGEND AANTAL CYBER AANVALLEN

ONTBREKEN VAN HELICOPTERVIEW TUSSEN BEVEILIGINGS OPLOSSINGEN

NIET TIJDIG OPMERKEN BEDREIGING

TOENAME
COMPLEXITEIT 
AANVALLEN

ONDERZOEK EN OPLOSSING BEDREIGING KOST TE VEEL TIJD

HOGE KOSTEN CYBER SECURITY OPLOSSINGEN

XDR - Extended Detection and Response geeft:

  •  Zichtbaarheid in uw gehele omgeving door onderlinge communicatie tussen zowel Next Generation Anti Virus als eindpunt detectie en respons, als tussen Netwerk Analyse en de uitkomst van valstrikken. Hierdoor worden bedreigingen sneller gedetecteerd;

  • Na detectie wordt een automatisch herstel ingezet. Tevens start er een geautomatiseerd onderzoek wanneer een bedreiging ontdekt is;

  • Tot slot staat er 24/7 een team van Cyber Security Specialisten klaar om te helpen uw bedrijf te beschermen tegen Cyber Criminelen. 

De cyber aanvallen vandaag de dag
vragen om Next Level Cyber Security.

Securiskey biedt de laatste beveiligingstechnologieën om uw bedrijf te beveiligen. De eerste stap tot next level cyber security is zichtbaarheid.

ZICHTBAARHEID

Om een goed zicht te krijgen wat er zicht afspeelt binnen uw omgeving moet u allereerst een compleet overzicht genereren. Daarna moet de inhoud op de juiste wijze worden geïnterpreteerd. Hierop wordt beslist en geacteerd. 

De cyber aanvallen vandaag de dag
vragen om een ALLES in 1 OPLOSSING.

Securiskey biedt één oplossing waar alles in zit. Het aanschaffen van maar 1 oplossing levert veel bedrijven een aanzienlijke kostenbesparing op.

ZICHTBAARHEID

Om een goed zicht te krijgen wat er zicht afspeelt binnen uw omgeving moet u allereerst een compleet overzicht genereren. Daarna moet de inhoud op de juiste wijze worden geïnterpreteerd. Hierop wordt beslist en geacteerd. 

Consolidated-Defense.png
Consolidated-Defense.png

De cyber aanvallen vandaag de dag
vragen om Next Level Cyber Security.

Securiskey biedt de laatste beveiligingstechnologieën om uw bedrijf te beveiligen. De eerste stap tot next level cyber security is zichtbaarheid.

ZICHTBAARHEID

Om een goed zicht te krijgen wat er zicht afspeelt binnen uw omgeving moet u allereerst een compleet overzicht genereren. Daarna moet de inhoud op de juiste wijze worden geïnterpreteerd. Hierop wordt beslist en geacteerd. 

MONITORING & CONTROLE
Wat speelt er zich af binnen uw omgeving?
Het Cynet Dashboard geeft 24/7 inzicht in uw omgeving, geeft u een totaal beeld van alle entiteiten en activiteiten. Gedetecteerde bedreigingen worden geneutraliseerd.

GECENTRALISEERDE ZICHTBAARHEIDSINTERFACE
Alle eindpuntconfiguraties, geïnstalleerde software, procesuitvoering, netwerkverkeer en gebruikersactiviteit worden weergegeven, waardoor activabeheer kan worden geoptimaliseerd en proactief blootgestelde aanvalsoppervlakken kunnen worden verminderd.

GEDETAILLEERD INZICHT
Zodra Cynet geïnstalleerd is heeft u inzicht in eigenschappen en configuraties van elke gebruiker, host, netwerkdomein, netwerksocket en bestand in de omgeving met een krachtige onderzoeksmotor om deze zichtbaarheid te benutten voor zoekopdrachten in verschillende omgevingen.

360° BEVEILIGING VAN UW OMGEVING MET

CYNET 360

Autonomous Breach Protection Platform
XDR + Response Automation + MDR

Logo Cynet small.png

1)  XDR 
(Extended Detection & Response)

Volledige dekking van alle aanvalsvectoren waarbij het eindpunt, de gebruiker en het netwerk betrokken zijn. Cynet Prevention & Detection maakt gebruik van Cynet Sensor Fusion om de geïntegreerde mogelijkheden van Next-Generation Antivirus, Endpoint Detection and Response, Network Analytics, Deception en User Behavioral Analytics te bieden. Cynet gaat ook verder dan de incrementele waarde van deze mogelijkheden door geavanceerde bedreigingen te onthullen die alleen kunnen worden gedetecteerd door gelijktijdige analyse van eindpunt-, gebruikers- en netwerkactiviteiten.

NGAV small.png

NGAV | Next-Generation Antivirus
Blokkeert de uitvoering van malware, exploits, fileless, macro's en ransomware.

EDR small.png

EDR | Endpoint Detection & Response
Detecteert geavanceerde aanvallen door continue monitoring van eindpunt- bestanden en procesactiviteiten.

Network-Analytics small.png

NETWERKANALYSE
Monitort netwerkverkeer om verkenning, diefstal van inloggegevens, zijwaartse verplaatsing en pogingen tot gegevensonderschepping aan het licht te brengen.

UBA-small.png

UBA | User behavior analytics
Maakt een profiel van het gedrag van alle gebruikersaccounts om anomalieën op te sporen die duiden op een poging tot compromis.

Deception-1-1 small.png

VALSTRIKKEN
Plant verschillende soorten afleidingsbestanden in uw omgeving om aanvallers te verleiden hun aanwezigheid te onthullen

2)  Geautomatiseerde reactie

Custom-Remediations small.png

Handmatig & geautomatiseerd herstel van geïnfecteerde hosts, kwaadaardige bestanden, gecompromitteerde gebruikersaccounts en door aanvallers gecontroleerd verkeer.
Volledige automatisering van responsworkflows in de hele omgeving. Cynet Response Orchestration omvat een volledige reeks herstelacties om geïnfecteerde hosts, schadelijke bestanden, door aanvallers gecontroleerd netwerkverkeer en gecompromitteerde gebruikersaccounts aan te pakken. Herstel kan ofwel rechtstreeks op het eindpunt worden uitgevoerd of door infrastructuur-componenten zoals firewall, AD, enz. Te betrekken. Cynet ondersteunt responsautomatisering door verschillende herstelacties te verzamelen in playbooks die worden geactiveerd bij het optreden van respectieve waarschuwingen.

Preset-Remediations-small.png

VOORAF INGESTELDE REMEDIATIES Verwijder kwaadwillende aanwezigheid en activiteit met vooraf gebouwde acties voor hosts, bestanden, gebruikers en netwerk.

OP MAAT GEMAAKT
Bouw uw eigen responsworkflows door verschillende oplossingen aan elkaar te koppelen en scripts toe te voegen om te communiceren met kern-componenten zoals firewalls en AD.

RESPONS PLAYBOOKS
Automatiseert incident-responsworkflows door de playbooks van Cynet te gebruiken om beveiligingsgebeurtenissen op te lossen zonder menselijke tussenkomst.

Proactive-Threat-Hunting-01 (1)small.png
Incident-Response-small.png

PROACTIEVE JACHT OP DREIGINGEN
Continu zoeken in de omgeving van onze klanten om live aanvallen te detecteren en aan te pakken.

RESPONS OP EEN INCIDENT
Schakel CyOps in bij elke verdachte activiteit die u in uw omgeving ziet, om te detecteren, reageren en herstellen.

3)  24/7 MDR Service
(Managed Detection & Response)

Top beveiligingsexpertise die de Cynet 360-technologie aanvult. CyOps is Cynet's 24/7 SOC-team van dreigingsonderzoekers en beveiligingsanalisten die Cynet 360 aanvullen technologie met ongeëvenaarde beveiligingsexpertise, beschikbaar voor klanten van Cynet zonder extra kosten. CyOps helpt Cynet-klanten met diepgaand onderzoek, proactieve opsporing van bedreigingen, malware-analyse en aanvalsrapporten, zodat elke beveiligingsgebeurtenis wordt afgehandeld en opgelost.

Attack-Investigation-and-Reporting small

AANVAL, ONDERZOEK & RAPPORTAGE
Ontvang rapporten over aanvallen die CyOps detecteert in het installatie-bestand van onze klanten, inclusief IOC en risicobeperkende praktijken.

File-Analysis-small.png

FILE ANALYSE
Leg elk verdacht bestand voor aan een deskundige analyse voor informatie over de aard en mogelijke risico's

Cyber Criminelen hebben al uw zwakheden  zeker in beeld!

Vissen small.png

!!!